Strona główna

 


 

 

 

WITAMY NA STRONIE

 

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W BOLESŁAWCU 

nr konta 64 1020 2137 0000 9602 0046 7167

                                

WAŻNA  INFORMACJA !!!!

Szanowni Rodzice

informujemy, że wznowienie sprawowania opieki przedszkolnej Miejskiego  Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu nastąpi 25  maja 2020 r. Placówka będzie dostępna
w  godzinach  funkcjonowania przedszkola od 6.00 do 16.00 , ale w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji musimy znacząco ograniczyć liczbę dostępnych miejsc. Pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały:

▪️ dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

▪️ dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W celu zagwarantowania miejsc dla ww. dzieci prosimy rodziców spełniających opisane wyżej kryteria o składanie deklaracji dotyczącej korzystania z opieki w czasie epidemii COVID-19 do przedszkola  do  którego  dziecko jest zapisane, na  druku (deklaracji) do pobrania z zakładki koronawirus , który podpisany i wypełniony należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia  na skrzynkę mailową placówki  lub dostarczyć w wersji papierowej najpóźniej do 28  maja 2020 r. do godziny 14.30. Pozostałe miejsca będą udostępniane według kolejności zgłoszeń.

Z uwagi na rosnącą w Polsce ilość zakażeń COVID-19 apelujemy, aby z opieki przedszkolnej  korzystali tylko Ci rodzice, dla których jest ona koniecznością.

Kontakt tel. 75 612 13 06

lub mail:

mpp4@boleslawiec.eu

   Z poważaniem :

Dyrektor

Miejskiego  Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu

Jolanta Mienculewicz

     

PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ZDROWEMU ŻYWIENIU
I AKTYWNOŚCI  FIZYCZNEJ

                                                                                                                                                                                     "Dziecko chce być dobre. 
                                                                                                                                             
 Jeśli nie umie – nauczjeśli nie wie – wytłumacz,

                                                                                                                                               jeśli nie może- pomóż,

                                                                                                                                               jeśli przy największym wysiłku dozna porażek,

                                                                                                                                               należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się 

                                                                                                                                               z naszymi własnymi wadami.

                                                                                                                                                                                         Janusz Korcz