Pazdziernik

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa I » Pazdziernik

Pazdziernik

Wspólne zabawy gimnastyczne z grupą 6-latków

Co robimy w październiku.

 

Dzieci poznają zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie: w ogrodzie , w parku i lesie.

Poznaja zasady bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

Doskonalimy samodzielność w samoobsłudze i ubieraniu się.

Zdobywaja doświadczenie w mówieniu, słuchaniu podczas rozmów na bliskie im tematy, dzielą słowa na sylaby.

Uczą się wierszyków i piosenek o jesieni.

Uczą się dbać i odkładać zabawki na ustalone miejsce po skończonej zabawie.

Bawią się w zabawy z akcentem na rozpoznawanie kolorów, kształtu, oceny ilościowej dużo mało.

Próbują poprawnie trzymać kredki, pędzelek podczas malowania,rysowania, poznają różne techniki plastyczne.

Przeliczają w zakresie dostępnym dzieciom do 3 i więcej.

Biorą udział we wspólnych zabawach ruchowych, inscenizują ruchem treść piosenek i wierszy.