LUTY

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa II » LUTY

LUTY

 

 

LUTY

 

DZIECKO :

 

 • ·Wie, na czym polega praca kucharki.
 • ·Wie, co znajduje się w kuchni.
 • ·Nazywa czynności wykonywane przez kucharki
 • · Kulturalnie spożywa posiłki.
 • ·Wymawia rymowankę z różnymi emocjami.
 • ·Stosuje słowa: mała, mniejsza, najmniejsza; duża, większa, największa.
 • ·Uzupełnia puste miejsca na zdjęciu brakującymi elementami.
 • ·Kończy słowa (nazwy przedmiotów ze zdjęć), dopowiadając sylaby do podanej pierwszej sylaby
 • ·Podaje przeciwieństwa do podanych słów.
 • ·Uważnie słucha opowiadania.
 • ·Wypowiada się na temat danego przedmiotu (kolor, masa, materiał, z którego jest wykonany).
 • ·Wypowiada się prostymi zdaniami.
 • ·Wie, z czego i kiedy robią się lodowe sopelki.
 • ·Liczy w dostępnym zakresie.
 • ·Dotyka wymienionych części ciała
 • ·Określa, który z przedstawionych przedmiotów jest najwyższy, a który najniższy; który jest najszerszy, a który najwęższy.
 • ·Porównuje liczbę elementów na obrazkach
 • ·Rytmicznie porusza się przy piosence.
 • ·Rysuje postać nierealną (smok) i nadaje jej imię
 • ·Naśladuje ruchy zwierząt.
 • ·Reaguje na sygnały słowne.
 • ·Ćwiczy dłonie.
 • ·Ćwiczy z partnerem