Co robimy w maju?

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa II » Co robimy w maju?

Co robimy w maju?

 

 • Oglądamy kwitnące rośliny; zwracamy uwagę na zawarte w nich piękno
 • Poznajemy wybrane owady, np.: pszczoły, mrówki, motyle oraz ich znaczenie dla przyrody i ludzi
 • Rozpoznajemy i nazywamy wybrane zwierzęta z wiejskiego podwórka (dorosłe i ich dzieci), naśladujemy ich odgłosy, stosujemy nazwy: ptaki, ssaki
 • Rozwijamy słuch fonematyczny poprzez dzielenie słów na sylaby (nazwy roślin, zwierząt i in.)
 • Uważnie słuchamy opowiadań i odpowiadamy na pytania dotyczące utworu
 • Bezpiecznie bawimy się na placu przedszkolnym i w sali
 • Oceniamy wartość logiczną zdań
 • Nazywamy zawody, które wykonują osoby przedstawione na zdjęciach, nazywamy ich narzędzia pracy, zwracamy uwagę na ich ubiór
 • Nazywamy, wskazujemy części ciała
 • Rozwiązujemy zagadki tematyczne
 • Uczymy się piosenek, np. Kurka, Mój tata jest strażakiem… i in.
 • Powtarzamy rymowanki, śpiewamy je na wybraną przez siebie melodię
 • Liczymy w dostępnym zakresie, dodajemy w zakresie pięciu
 • Rozwijamy swoja ogólną sprawność ruchową podczas zabaw i ćwiczeń w sali i na podwórku ,np. stanie na jednej nodze, trzymając ręce łukiem nad głową, uczestnictwo w ćwiczeniach metodą opowieści ruchowej, podskoki z odbicia obunóż z podniesieniem ramion w górę, zabawy z chustą animacyjną i in.
 • Wykonujemy prace plastyczne różnymi technikami
 • Okazujemy przywiązanie i szacunek do rodziców, wypowiadamy się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami
 • Sprawiamy przyjemność rodzicom – przygotowujemy krótki program artystyczny w przedszkolu (tańce, wiersze, piosenki, niespodzianki)
 • Wspólnie świętujemy Dzień Dziecka w osadzie w Brzeźniku
 • Przygotowujemy się do nauki języka niemieckiego