CO ROBIMY W PAŹDZIERNIKU

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa IV » CO ROBIMY W PAŹDZIERNIKU

CO ROBIMY W PAŹDZIERNIKU

 

 CO ROBIMY W PAŹDZIERNIKU

 

 1. Rozwijamy mowę i poszerzamy słownictwo w oparciu o literaturę dziecięcą, omawianie historyjek obrazkowych, spontaniczne wypowiedzi podczas zabawy. Wyliczamy dni tygodnia, pory roku.
 2. Współtworzymy przyjazną atmosferę w grupie- przestrzegamy wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
 3. Stosujemy formy grzecznościowe względem siebie, a także do osób dorosłych w każdej sytuacji
 4. Poznajemy uroki jesieni, dary jesieni- utrwalamy nazwy warzyw, owoców, grzybów
 5. Rozmawiamy o zwyczajach zwierząt mieszkających w lesie
 6. Dzielimy słowa na sylaby, głoski. Wiemy, czy nasze imię zaczyna się na samogłoskę, czy spółgłoskę.  Poznajemy litery „O,o”, „A, a”, M,m, E,e
 7. Utrwalimy znajomość figur geometrycznych- koło , kwadrat, trójkąt, prostokąt. Poznamy cyfry 1, 2, 3, 4
 8. Dbamy o własne bezpieczeństwo  w domu, na ulicy i w przedszkolu- stosujemy zasady bezpiecznego zachowania
 9. Doskonalimy sprawność manualną dłoni poprzez : malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie i lepienie oraz rysowanie szlaczków literopodobnych- zwracamy uwagę, jak siedzimy przy stoliku i jak trzymamy ołówek
 10. Doskonalimy sprawność ruchową poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe w sali i na podwórku, naukę różnych tańców
 11. Przygotowujemy się do uczestniczenia w OLIMPIADZIE PRZEDSZKOLAKÓW  i  PRZEGLĄDZIE TAŃCÓW LUDOWYCH