CO ROBIMY W LISTOPADZIE

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa IV » CO ROBIMY W LISTOPADZIE

CO ROBIMY W LISTOPADZIE

Co robimy w listopadzie  

 • Rozwijamy mowę i poszerzamy słownictwo w oparciu o literaturę dziecięca, omawianie historyjek obrazkowych, spontaniczne wypowiedzi podczas zabawy.
 • Współtworzymy przyjazną atmosferę w grupie – przestrzegamy wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Stosujemy formy grzecznościowe względem siebie, a także do osób dorosłych w każdej sytuacji.
 • Rozwijamy umiejętności klasyfikowania i liczenia do 8- miu oraz na miarę możliwości dziecka, poznajemy cyfrę   5, 0, 6.
 • Interesujemy się zawodami rodziców- poznajemy różne zawody.
 • Włączamy się do obchodów święta- 100-lecia Niepodległości Polski- śpiewamy hymn narodowy Mazurek Dąbrowskiego; znamy barwy narodowe.
 • Poznajemy uroki późnej Jesieni – obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie oraz występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.Rozwijamy słuch fonematyczny poprzez wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej.
 • Podejmujemy próby czytania globalnego oraz krótkich wyrazów, poznajemy małą i wielką literę: i I , t T , d D , k K.
 • Doskonalimy sprawność manualną dłoni poprzez : malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie i lepienie.
 • Dbamy o nasze zdrowie: dbamy o higienę poprzez mycie zębów po posiłkach oraz spożywając zdrową żywność.
 • Doskonalimy sprawność ruchową poprzez ćwiczenia gimnastyczne   i zabawy ruchowe w sali i na podwórku.