CO ROBIMY W GRUDNIU

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa V » CO ROBIMY W GRUDNIU

CO ROBIMY W GRUDNIU

Co robimy w grudniu  

- Rozwijamy mowę i poszerzamy słownictwo w oparciu o literaturę dziecięca, omawianie historyjek obrazkowych, spontaniczne wypowiedzi.

-Współtworzymy przyjazną atmosferę w grupie – przestrzegamy wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

- Stosujemy formy grzecznościowe względem siebie, a także do osób dorosłych w każdej sytuacji.

-Rozwijamy umiejętności klasyfikowania i liczenia do 8- miu oraz na miarę możliwości dziecka, poznajemy zapis graficzny liczby 4, 5.

-Czekamy na spotkanie z Mikołajem – szykujemy niespodziankę dla Niego.  

-Poznajemy uroki – Zimy  – obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie oraz występujących zjawisk atmosferycznych np.: zawieje śnieżne- śnieżyca, szron, szadź.

-Rozwijamy słuch fonematyczny poprzez wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonematycznej.

-Podejmujemy próby czytania globalnego oraz krótkich wyrazów- poznajemy małą i wielką literę – d,D ; p, P.

-Doskonalimy sprawność manualną dłoni poprzez : malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie i lepienie.

-Dbamy o nasze zdrowie: dbamy o higienę poprzez mycie zębów po posiłkach oraz spożywając zdrową żywność.

-Doskonalimy sprawność ruchową poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe w sali i na podwórku.

-Kultywujemy tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia- przygotowujemy niespodziankę  dla najbliższych zapraszamy rodziców dnia 19.12.2017r. godzina 1530 .

-Dostrzegamy rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach pór roku.

-Rozwijamy orientację przestrzenną- określamy kierunki: na prawo, na lewo, na górze, na dole- ubieramy choinkę.