CO ROBIMY W LUTYM

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa V » CO ROBIMY W LUTYM

CO ROBIMY W LUTYM

Co robimy w lutym  !

  Rozwijamy mowę i poszerzamy słownictwo w oparciu o literaturę dziecięcą, omawianie historyjek obrazkowych, spontaniczne wypowiedzi podczas zabawy.

  Rozwijamy zainteresowania czytaniem- układanie wyrazów z poznanych liter, doskonalenie techniki czytania.

  Rozwijamy słuch fonematyczny- analiza i synteza wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

  Poznajemy drukowane małe i wielkie litery: y Y, u U, r R, f F.

  Rozwijamy umiejętności liczenia w zakresie 10-ciu i na miarę możliwości dziecka, dodajemy i odejmujemy w zakresie 10, znamy cyfry od 1 do 8.

  Organizujemy kącik regionalny – wzbogacamy go eksponatami przyniesionymi z domu.

  Zwiedzamy nasze miasto, poznajemy zabytki oraz legendy o nim.  

  Utrwalamy adres zamieszkania.

  Stosujemy formy grzecznościowe względem siebie, a także do osób dorosłych w każdej sytuacji, tworzymy przyjazną atmosferę w grupie.

  Doskonalimy sprawność manualną dłoni poprzez malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, lepienie.

  Uczymy się działać zespołowo podczas prac plastycznych i technicznych.

  Doskonalimy swoją sprawność ruchową poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali, na podwórku oraz na basenach.

  Rozbudzamy zainteresowania literaturą- czytamy bajki, wykonujemy książeczki zespołowo, bawimy się w teatr.