CO ROBIMY W MARCU

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa V » CO ROBIMY W MARCU

CO ROBIMY W MARCU

CO ROBIMY W MARCU

 • Utrwalamy zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym
 • Umacniamy więź grupową poprzez zgodne zabawy z zachowaniem tolerancji i akceptacji  
 • Rozwijamy kompetencje językowe podczas wypowiedzi na temat własnych doświadczeń, uczuć, emocji, preferencji i uzasadniania własnego zdania.
 • Pogłębiamy wiedzę przyrodniczą dotyczącą zmian zachodzących w przyrodzie wiosną; poznajemy nazwy kwiatów wiosennych, zwierząt leśnych i ptaków przylatujących wiosną do Polski, uczestniczymy w powitaniu wiosny
 • Zapoznajemy się z popularnymi przysłowiami i ich znaczeniem
 • Nabywamy wiedzę o zwyczajach pszczół
 • Zapoznanie z obrazem graficznym głosek u, w, p (drukowanych i pisanych, wielkich i małych) oraz wyrazami podstawowymi: ul, woda, palma
 • Doskonalimy umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, łączenia sylab w wyrazy
 • Zapoznajemy się ze znakiem graficznym cyfry 8 i 0 , utrwalenie pojęcia liczb w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Rozwijamy umiejętności matematyczne w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
 • Rozwijamy nasze zdolności, wyobraźnię, kreatywność, oraz poczucie estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
 • Rozwijamy wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej
 • Uczestniczymy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych
 • Rozwijamy sprawność grafomotoryczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków,  kolorowanie, udział w konkursach plastycznych
 • Usprawniamy mięśnie aparatu mowy podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka
 • Słuchamy tekstów literackich, piosenek z repertuaru dziecięcego i utworów muzyki poważnej oraz wypowiadamy się na ich temat, uczestniczymy w koncercie muzycznym
 • Uczestniczymy w biegu sponsorowanym 
 • Bierzemy udział w koncercie muzycznym, zajęciach teatralnych w CIK i zajęciach w MBP.
 • Wspólnie z Rodzicami uczestniczymy w Święcie Wody i Zdrojka
 • Kultywujemy tradycję i obrzędy związane ze świętem Wielkiej Nocy