CO ROBIMY W MAJU

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa V » CO ROBIMY W MAJU

CO ROBIMY W MAJU

 

 • Poznajemy symbole narodowe – flaga, godło, hymn Polski, oraz najważniejsze   zabytki Warszawy i Krakowa
 • Rozmawiamy o rodzinie, posługujemy się pojęciami oznaczającymi stopnie pokrewieństwa, uczestniczymy w spotkaniu z Rodzicami z okazji Dnia Mamy i Taty
 • Pogłębiamy wiedzę przyrodniczą, zapoznajemy się z ekosystemem łąki
 • Rozmawiamy o zdrowiu, w jaki sposób powinniśmy o nie dbać
 • Rozwijamy kompetencje językowe podczas wypowiedzi na temat własnych doświadczeń, uczuć, emocji, omawianie historyjek obrazkowych, spontaniczne wypowiedzi podczas zabawy.
 • Uczestniczymy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych  oraz w zabawach na świeżym powietrzu
 • Utrwalamy zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu,  ogrodzie przedszkolnym
 • Uczestniczymy w spotkaniu z policjantem
 • Rozwijamy umiejętności matematyczne w zakresie liczenia w zakresie 10-ciu i na miarę możliwości , klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
 • Utrwalamy pojęcie liczb w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Rozwiązujemy proste działania stosując znaki: + - =
 • Doskonalimy umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, czytania
 • Rozwijamy sprawność grafomotoryczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków,  kolorowanie
 • Rozwijamy wyobraźnię oraz poczucie estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
 • Rozwijamy wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej: słuchanie muzyki poważnej
 • Bierzemy udział w koncercie muzycznym,w Przeglądzie piosenki przedszkolnej „Pozytywka”
 • Umacniamy więź grupową poprzez zgodne zabawy z zachowaniem tolerancji i akceptacji