CO ROBIMY W CZERWCU

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa V » CO ROBIMY W CZERWCU

CO ROBIMY W CZERWCU

Co robimy w czerwcu !

 

   Rozwijamy mowę i poszerzamy słownictwo w oparciu o literaturę dziecięcą, omawianie historyjek obrazkowych, spontaniczne wypowiedzi dzieci podczas zabawy.

   Rozwijamy zainteresowania czytaniem ze zrozumieniem, czytaniem zdań oraz wyrazów o prostej budowie fonematycznej.

   Rozwijamy słuch fonematyczny- wyodrębniamy głoski.

   Rozwijamy umiejętności liczenia na  miarę możliwości dziecka, dodajemy i odejmujemy na konkretach, układamy gry – ściganki.

   Układamy i rozwiązujemy zadania matematyczne – odczytujemy działania: 2 + 6 = 8, 10 – 4 = 6, 3 < 5, 9 > 6, 5 = 5.

   Stosujemy formy grzecznościowe względem siebie, a także do osób dorosłych w każdej sytuacji.

   Unikamy zachowań agresywnych, powstrzymujemy się przed nimi, dążymy do kompromisu.

   Doskonalimy sprawność ruchową poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe w sali lub na podwórku.

   Dbamy o nasze zdrowie – ubieramy się odpowiednio do warunków atmosferycznych.

   Poznajemy kolejną porę roku – Lato.

 

   Spotkanie z okazji zakończenia edukacji przedszkolnej odbędzie się dnia 15.06.2018 r.