Dla Rodziców

Szanowni Rodzice

informujemy, że wznowienie sprawowania opieki przedszkolnej Miejskiego  Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu nastąpi 25  maja 2020 r. Placówka będzie dostępna 
w  godzinach  funkcjonowania przedszkola od 6.00 do 16.00 , ale w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji musimy znacząco ograniczyć liczbę dostępnych miejsc. Pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały:

▪️ dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

▪️ dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W celu zagwarantowania miejsc dla ww. dzieci prosimy rodziców spełniających opisane wyżej kryteria o składanie deklaracji dotyczącej korzystania z opieki w czasie epidemii COVID-19 do przedszkola  do  którego  dziecko jest zapisane, na załączonym druku (deklaracji)  do pobrania z zakładki koronawirus , który podpisany i wypełniony należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia  na skrzynkę mailową placówki  lub dostarczyć w wersji papierowej najpóźniej do 20  maja 2020 r. do godziny 15.00. Pozostałe miejsca będą udostępniane według kolejności zgłoszeń.

Z uwagi na rosnącą w Polsce ilość zakażeń COVID-19 apelujemy, aby z opieki przedszkolnej  korzystali tylko Ci rodzice, dla których jest ona koniecznością.

Kontakt tel. 75 612 13 06

lub mail:

mpp4@boleslawiec.eu

   Z poważaniem :

Dyrektor

Miejskiego  Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu

Jolanta Mienculewicz